O firmě:

Firma Petr Vičar - autorizovaný stavitel byla založena v roce 1992 právní formou fyzické osoby.

Předmětem její činnosti je:

V roce 2002 byl firmě udělen Certifikát ISO 9001:2001, certifikačním orgánem ITI TÜV.

V současné době je firma držitelem certifikátů systému managamentu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005, vydaných certifikačním orgánem CERTLINE s.r.o. Brno.

Průměrný počet pracovníků se pohybuje do deseti osob.

Firma disponuje veškerou malou mechanizací, středně těžkou mechanizací a je dostatečně vybavena těžkou mechanizací.

Jako konkrétní příklady činností, prováděných firmou lze uvést například:

Vodohospodářské stavby - úprava toků, ochranné protipovodňové hráze, čištění toků apod.

Zdravotně-technické stavby - čističky odpadních vod, vodovody, kanalizace a objekty na nich.

Dopravní stavby - komunikace a jejich údržba, mostní objekty, parkoviště, opravy chodníků, opěrné zdi.

Opravy lesních cest - kalené vozovky, penetrační vozovky a asfaltové vozovky z obalovaného kameniva, recyklované asfaltové vozovky.

Ekologické stavby - revitalizace toků, odstraňování nepovolených skládek a následné rekultivace ploch.

Bourání továrních komínů - odstřelem i ručně - horolezeckou technikou.

Těžba dřeva - probírky porostů vč. břehových na tocích, kácení ve ztížených podmínkách v okolí budov, elektrického vedení nízkého i vysokého napětí, železničních tratí a jejich zabezpečovacích zařízení, ořez stromů v parcích horolezeckým způsobem.

Zakázky firmy byly realizovány mimo jiné pro Povodí Moravy, Litovelské Pomoraví, Lesy ČR - LS Bruntál, LS Janovice, LS Šternberk. Dále pro VUSS, Správu a údržbu silnic, pro České dráhy a.s., Technické služby města Olomouce, obecní úřady a další.

Firma realizuje zakázky formou účasti ve výběrových řízeních nebo formou okamžitých objednávek, zejména při havarijních stavech s nutností okamžitého řešení.

Firma je měsíční plátce DPH. Je pojištěna proti škodám podnikatelských rizik do výše 10.000.000 Kč. Veškeré povinnosti vůči státu jsou řádně plněny.

© 2013 Petr Vičar | Webdesign: MS Software